pic02

O projekcie

Zakres projektu „Utworzenie Klastra Biznesów Kreatywnych” powstał w maju 2012 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Kopalnia Kreatywności.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie klastra wspierającego kooperację podmiotów działających w branżach kreatywnych. Klaster Biznesów Kreatywnych będzie miał na celu wymianę wiedzy, know-how, umiejętności, doświadczenia oraz opracowanych innowacji.

Projekt będzie obejmował swoim działaniem obszar całego województwa śląskiego.

Zakres współpracy pomiędzy członkami klastra będzie obejmował poniższe działania:

  1. wspólne inicjatywy promocyjne i marketingowe,
  2. organizowanie seminariów, warsztatów, doradztwa dla Członków klastra oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej,
  3. utworzenie i prowadzenie systemu informacji i wymiany doświadczeń, służącego nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów naukowych i gospodarczych,
  4. pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu promocja współpracy przedsiębiorstw branży finansowania badań, inwestycji, przedsięwzięć artystycznych wspierających rozwój biznesów kreatywnych
  5. pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych dla przedsięwzięć z sektora przemysłu kreatywnego, realizowanych przy udziale Klastra,
  6. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działalności pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra.


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 259 242,27 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie
w kwocie 994 801,39 zł. Pozostała wartość 264 440,88 zł stanowi wkład własny.

Do współpracy w ramach projektu zapraszamy

  • Firmy MSP działające w branżach kreatywnych
  • Organizacje pozarządowe wspierające działania kreatywne
  • Uczelnie wyższe
  • Jednostki badawcze i samorządowe
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Więcej...