pic05

Lider projektu

Inicjatorem i Liderem projektu „Utworzenie Klastra Biznesów Kreatywnych” jest organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Kopalnia Kreatywności.
Stowarzyszenie Kopalnia Kreatywności jest nowopowstałą inicjatywą, która posiada siedzibę
w Zabrzu na ulicy Hagera 41. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju. Główne cele działania, zgodne ze Statutem Stowarzyszenia to między innymi: promowanie przedsiębiorczości regionu oraz wspieranie procesów integracji jego mieszkańców, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego poprzez organizację działań badawczo-rozwojowych, pomoc w wymianie wiedzy, informacji, i doświadczeń między organizacjami i podmiotami gospodarczymi.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez  organizowanie imprez takich jak targi, pokazy, sympozja, seminaria, służących wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości; organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym lub szkoleniowym w tym seminariów, szkoleń ,wykładów, odczytów, konferencji i konkursów; prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej, organizowanie i wspieranie działalności o charakterze badawczo-rozwojowym, edukacyjnym oraz innowacyjnym.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Więcej...