pic04

Działania w ramach Klastra

Organizacja konferencji: „Biznesy kreatywne jako gwarancja rozwoju gospodarki w aspekcie funkcjonowania klastra”

Zakres tematyczny: prawo autorskie i inne kwestie prawne dla branż kreatywnych, potencjał rozwoju sektora kreatywnego oparty na umiejętnościach i pasji tworzenia, partnerstwa kreatywne tworzą innowacje, innowacyjne możliwości inspirowane kreatywnym partnerstwem.

Organizacja 4 seminariów:

I „Innowacyjne formy promocji w aspekcie budowania marki klastra”

Zakres tematyczny: budowanie świadomości marki, strategie promocji i marketingu, dostępne formy działań promocyjnych, narzędzia promocji biznesów kreatywnych

II „Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie działalności członków klastra”

Zakres tematyczny: programy unijne, krajowe, wskazówki jak napisać wniosek o dotację, metody poszukiwania informacji o źródłach finansowania

III „Budowanie potencjału klastra w oparciu o inicjowanie współpracy międzynarodowej”

Zakres tematyczny: internacjonalizacja, czyli współpraca międzynarodowa w powiązaniach kooperacyjnych i inicjatywach klastrowych: obszar współpracy międzynarodowej, tworzenie oferty
 i strategia promocji na rynkach międzynarodowych.

IV :Klastry jako platforma współpracy. Przykłady dobrych praktyk”

Zakres tematyczny: współpraca i wsparcie przedsiębiorstw, inicjowanie oraz wsparcie w realizacji wspólnych projektów uczestników, inicjowanie i  realizacja projektów współpracy z administracją
 i instytucjami jako modelowymi użytkownikami produktów i usług oferowanych przez biznesy kreatywne.

Organizacja 2 warsztatów wyjazdowych: warsztat dotyczył będzie budowania relacji w klastrze
w oparciu o narzędzia i metody skutecznej komunikacji, która jest podstawą nawiązywania właściwych relacji i budowania trwałych partnerstw. Uczestnicy warsztatów będą mogli dopracować zasady komunikacji w klastrze w oparciu o wymianę wiedzy i doświadczenia każdej z instytucji. Zajęcia prowadzić będzie psycholog biznesu.

Doradztwo specjalistyczne: efektem doradztwa będzie wypracowanie konkretnych produktów cząstkowych, których efekty będą udostępnianie wszystkim członkom klastra w zakresie wymiany wiedzy.

Laboratorium Kreatywności

Laboratorium zostanie udostępnione bezpłatnie na potrzeby wszystkich członków klastra w celu realizacji i wypracowania skonsolidowanej oferty klastra.

W ramach laboratorium uruchomione zostaną:

-studio nagrań: sprzęt do przetwarzania dźwięku, sprzęt nagłośnieniowy

-studio graficzne: komputery stacjonarne, oprogramowanie, tablety graficzne, tablica interaktywna

-studio fotograficzne: sprzęt fotograficzny, drukarka

-studio wystawiennicze: mobilny system wystawienniczy

-wyposażenie ogólne: meble, projektor, ekran, serwer, urządzenie wielofunkcyjne

Budowanie oferty i strategii klastra: opracowanie dokumentów strategicznych gwarantujących budowanie trwałej struktury inicjatywy klastrowej w tym m.in.  strategii rozwoju klastra  opracowanej w oparciu o przeprowadzone badania uwzgledniającej stworzenie i wdrożenie proinnowacyjnych produktów/usług opracowanych w ramach klastra, opracowanie i sposób realizacji strategii promocji oferty klastra wykorzystującej innowacyjne narzędzia promocji

Promocja klastra:

 • Opracowanie strony klastra wraz z podstronami dla członków klastra,
 • opracowanie katalogu klastra
 • Promocja oferty klastra w formie multimedialnej: opracowanie i realizacja filmu promocyjnego w dwóch wersjach językowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik
   (w tym animacji) z przeznaczeniem do prezentacji podczas eventów, w mediach, na meetingach  w kraju i zagranicą
 • Promocja oferty klastra poprzez innowacyjne działania marketingowe- Creative Events –
  4 edycje: zorganizowanie wydarzeń promujących konkretne działania klastra, które będą miały na celu dotarcie w sposób innowacyjny do szerokiego grona ludzi, zainteresowanych rozwojem dziedzin kreatywnych
 • Creative meeting: otwarte, całodniowe spotkaniem o charakterze wystawienniczo – targowym. Innowacyjność tego działania polega głownie na multidyscyplinarności przedstawionych produktów oraz członków klastra, dzięki czemu zwielokrotni się liczba osób, które zapoznają się z potencjałem klastra. Atrakcyjna forma- pokazy multimedialne, występy, prezentacje, projekcje również wpłynie na pozytywny odbiór wydarzenia oraz przyczyni się do popularyzacji zarówno poszczególnych produktów klastra jak i samych jego członków  oraz idei klastra.

Promocja projektu:

 • opracowanie identyfikacji wizualnej,
 • promocja w mediach,
 • organizacja spotkania inicjującego w projekt,
 • opracowanie informatora projektu
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Więcej...