KOLEJNA EDYCJA DIALOGU MOŻLIWOŚCI

Dzień Dobry !

Z wielką przyjemnością ch­cie­li­by­śmy za­pro­sić Was na kolejną edycję Dialogu Moż­li­wo­ści już 8 września do naszego La­bo­ra­to­rium Bi­zne­sów Kre­atyw­nych. Razem z naszymi pre­le­gen­ta­mi po­roz­ma­wia­my na temat rozwoju swoich pasji w sposób na życie i biznes.

Przypominamy, że projekt składa się z dwóch etapów:  pierwszy to pre­lek­cja, gdzie nasi wykładowcy opowiadają o przerodzeniu własnej pasji w biznes i sposób na życie, o wykorzystywanych przez nich narzędziach, sposobach na rozwój biznesu oraz podejmowaniu wyzwań. Drugim etapem jest panel dys­ku­syj­ny. Po wszyst­kim jest także czas i prze­strzeń do wspól­nych rozmów.

Dialog Moż­li­wo­ści to także świetna okazja do wspól­nej in­te­gra­cji oraz wymiany war­to­ścio­wy­mi kontaktów. 

 

Wydarzenie wspierają: Agencja Lizard, Grantus Sp. z o.o., FAJNA Spółdzielnia Socjalna

Podczas naszego wydarzenia wspierać będziemy Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Wielka Flota Zjednoczonych Sił".

 

Po więcej in­for­ma­cji od­no­śnie wy­da­rze­nia oraz pre­le­gen­tów za­pra­sza­my na stronę naszego wydarzenia: https://www.facebook.com/dialogmozliwosci/

 

W za­łącz­ni­ku prze­sy­ła­my również plakat. Jeśli miałby ktoś ochotę pomóc nam w pro­mo­cji to może go udo­stęp­nić u siebie na profilu spo­łecz­no­ścio­wy,

 

Za­pra­sza­my serdecznie !

08.09.2016r

Zabrze ul. Hagera 41

Godz.: 18/00
Wstęp bez­płat­ny

Or­ga­ni­za­tor
Agencja Lizard: www.agen­cja­li­zard.pl

Wróć

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Więcej...