Industriada 2018

Już 9 czerwca 2018 roku od­bę­dzie się 9 edycja In­du­striady. Jest to Święto Szlaku Za­byt­ków Tech­ni­ki i szlaków z nimi za­przy­jaź­nio­nych. To świetna okazja do spotkań z pa­sjo­na­ta­mi hi­sto­rii i tech­ni­ki, jak również do­sko­na­łe miejsce do zabawy z całą rodziną.

Kwintesencja przemysłowych tradycji całego regionu. 42 obiekty w 26 miejscowościach związane z górnictwem (węgla i srebra), hutnictwem, energetyką, kolejnictwem, łącznością, włókiennictwem, ceramiką, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. Dwa obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Tegoroczna edycja jest pod nazwą: Industria jest kobietą - Nasze baby

Program INDUSTRIADY przewiduje m.in.:

  • WIECZORNE      KONCERTY: LES FEMMES, KARI I SAME SUKI
  • DOM      MODY LUIZA- ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA
  • KONKURS:      NASZE BABY
  • PIASZCZYSTA      PLAŻA W CENTRUM MIASTA + MOC ATRAKCJI DLA DZIECI
  • ŚLĄSKO      IZBA 320 METRÓW POD ZIEMIĄ
  • SUPERBOHATERKI      W KOPALNI KRÓLOWA LUIZA
  • MILITARNA      MOC ATRAKCJI W PARKU TECHNIKI WOJSKOWEJ

Po raz kolejny, jedną z atrak­cji będzie zwie­dza­nie Za­brzań­skie­go Szybu Maciej za­rzą­dza­ne­go przez Demex Sp.z.o.o. – członka Klastra Bi­zne­sów Kre­atyw­nych.

Cały program In­du­sr­tia­dy można znaleźć na : http://www.industriada.pl/Program

In­du­stria­da jest wy­da­rze­niem na skale świa­to­wą, pro­mu­ją­cą dzie­dzic­two prze­my­sło­we. Program jest bardzo róż­no­rod­ny, dlatego każdy znaj­dzie coś dla siebie.

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA STRONĘ INTERNETOWĄ: http://www.industriada.pl

 

Klaster Bi­zne­sów Kre­atyw­nych zachęca do wzięcia udziału w im­pre­zie !

Pozdrawiamy serdecznie !

 

Wróć

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Więcej...