9 edycja Dialogu Możliwości

Z przyjemnością ch­cie­li­by­śmy za­pro­sić Was na IX edycję Dialogu Moż­li­wo­ści, która odbędzie się 9 marca w La­bo­ra­to­rium Klastra Bi­zne­sów Kre­atyw­nych na ul. Hagera 41 w Zabrzu. Razem z naszymi pre­le­gen­ta­mi po­roz­ma­wia­my na temat rozwoju swoich pasji w sposób na życie i biznes.

Przypominamy, że projekt składa się z dwóch etapów:  pierwszy to pre­lek­cja, gdzie nasi wykładowcy opowiadają o przerodzeniu własnej pasji w biznes i sposób na życie, o wykorzystywanych przez nich narzędziach, sposobach na rozwój biznesu oraz podejmowaniu wyzwań. Drugim etapem jest panel dys­ku­syj­ny. Po wszyst­kim jest także czas i prze­strzeń do wspól­nych rozmów.

Dialog Moż­li­wo­ści to także świetna okazja do wspól­nej in­te­gra­cji oraz wymiany war­to­ścio­wy­mi kontaktów. 

Prelegenci edycji marcowej:

  1. Aleksandra Brzoza - ekspert CSR w Mostostal Zabrze Holding
  2. Sebastian Dziębowski - prezes Fundacja Dobrzy Ludzie, muzyk hip-hop, którego najnowsza płyta "Stawiam na swoich" osiąga bardzo dobre wyniki sprzedaży. A do tego jest człowiekiem o wielkim sercu, który pomaga swoim aktywnym działaniem wielu osobom, które przechodzą przez trudny etap życiowy. Łączy zatem w pełni pasję i sztukę z biznesem oraz pomocą słabszym.
  3. Andrzej Szydłowski i Bartosz Czolka  - Promotor Zabrze

Wydarzenie wspierają: Agencja Lizard, FAJNA Spółdzielnia Socjalna, Klaster Biznesów Kreatywnych.

Podczas naszego wydarzenia wspierać będziemy Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Wielka Flota Zjednoczonych Sił".

Zapraszamy serdecznie !

Wróć

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Więcej...