Dotacje na kreatywność!

„Kreatywna Europa” jest to to unijny program mający na celu wsparcie sektora kultury oraz sektora kreatywnego. Jego budżet wynosi 1,46 mld euro na lata 2014-2020, jest to bardzo duża kwota przeznaczona na wsparcie dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program wspiera:

 • międzynarodowe projekty współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sektorze kultury i kreatywnym w EU i poza nią.
 • sieci współpracy kulturalnej, wspomagające sektorom kultury i kreatywnym działać poza granicami swojego kraju i wzmacniać ich konkurencyjność.
 • tłumaczenia i promocję utworów literackich na rynku unijnym.
 • platformy operatorów kultury pomagające poczatkującym artystom i promującą europejskie utwory z dziedziny kultury i sztuki.
 • szkolenia dla osób zawodowo działających w branży audiowizualnej.
 • rozwój i produkcję filmów fabularnych, animowanych, kreatywnych dokumentów oraz gier wideo dla europejskiego kina, telewizji i innych platform.
 • dystrybucję i sprzedaż utworów audiowizualnych w Europie i poza jej granicami
 • festiwale filmowe promujące filmy europejskie
 • międzynarodowe koprodukcje filmowe.
 • budowanie publiczności mające na celu wspieranie edukacji filmowej i wzrost zainteresowania filmami europejskimi poprzez organizację różnorodnych wydarzeń
 • Europejskie Stolice Kultury i Znak Dziedzictwa Europejskiego
 • Europejskie nagrody przyznawane w dziedzinie literatury, architektury, ochrony dziedzictwa, kina oraz muzyki rock i pop.

Komponenty programu Kreatywna Europa 2014-2020:

Komponent kultura programu Kreatywna Europa jest skierowanie głównie do instytucji innych podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

W ramach komponentu Kultura można ubiegać się o dofinansowanie w ramach czterech obszarów grantowych:

­Projekty Współpracy Europejskiej – wsparcie międzynarodowych projektów kulturalnych promujących europejskie wartości

­Tłumaczenia literackie – granty dla wydawnictw na tłumaczenia literackie literatury europejskiej

­Platformy Europejskie – granty na projekty wspierające młodych artystów na arenie międzynarodowej

­Sieci Europejskie – granty na projekty kulturalne realizowane przez międzynarodowe sieci współpracy kulturalnej

 

Komponent MEDIA programu Kreatywna Europa jest skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, kin promujących filmy europejskie. Jego celem jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

W ramach komponentu media można ubiegać się o dofinansowanie w ramach ośmiu obszarów grantowych:

­DEVELOPMENT – granty na pojedyncze projekty filmów, seriali oraz na gry wideo

­TV PROGRAMMING – granty na telewizyjne projekty filmowe

­DYSTRYBUCJA – granty na ogólną dystrybucję filmów europejskich

­KOPRODUKCJE MIĘDZYNARODOWE – granty na fundusze koprodukcyjne

­DOSTĘP DO RYNKÓW – wsparcie na innowacyjną dystrybucję oraz promocję

­DYSTRYBUCJA on-line – granty na zwiększenie dostępności utworów audiowizualnych, filmów na wielu platformach

­SZKOLENIA – dotacje na programy poszerzające kompetencje związanie z zakresu rozwoju widowni, developmentu projektów audiowizualnych od pomysłu przez scenariusz, produkcję i koprodukcję, po dystrybucję oraz wykorzystanie nowych technologii cyfrowych.

­DOTARCIE DO WIDOWNI – granty na rozwój kin, widowni oraz na festiwale filmowe.

Program także gwarantuje kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych poprzez zapewnienie ochrony ryzyka kredytowego pośrednikom finansowym tworzącym portfele kredytów, natomiast w ramach tego instrumentu wspierane są też budowanie zdolności oraz specjalistycznej wiedzy służącej prawidłowemu przeprowadzeniu analizy ryzyka. Jest to bardzo duża szansa na rozwój małych i średnich firm związanych z kreatywnością, którzy nie mają możliwości rozwoju ze względu na własne środki finansowe. Dzięki dotacją zrealizujesz swój cel, dlatego warto skorzystać z tej formy dofinansowania.

Wróć

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Więcej...